ផ្ទះកុងតឺន័រផ្ទះល្វែង គឺជាអគារម៉ូឌុលដែលបានសាងសង់រួចជាមួយនឹងការរចនាដែលអាចបត់បែនបាន និងចម្រុះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចន្លោះបណ្តោះអាសន្ន. ធុងវេចខ្ចប់ផ្ទះសំប៉ែត អាចពង្រីកលំហផ្ដេក និងបញ្ឈរ, ដែលមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសនៅក្នុងទីធ្លាតូចចង្អៀត ដូចជាទីក្រុងធំៗ.


1 2 3

សរុបនៃ 3ទំព័រ

ទុកសារមួយ
ទុកសារមួយ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើងហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិតសូមទុកសារនៅទីនេះយើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ផ្ទះ

ផលិតផល

ដំណឹង

ទំនាក់ទំនង