ដៃគូរបស់យើងរួមមានហ៊ូចូវប្រទេសសួនផ្កាក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកចិនផ្លូវដែកជាដើមដែលជាក្រុមហ៊ុនមានហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័អចលនៈទ្រព្យ ៥០០ ។ ដូចរូបភាពបង្ហាញ។ លើសពីនេះទៅទៀតយើងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់គម្រោងផ្ទះកុងតឺន័រវេជ្ជសាស្ត្រភ្នំ wushen ។

COOPERATION PARTNER

ទុកសារមួយ
ទុកសារមួយ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើងហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិតសូមទុកសារនៅទីនេះយើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ផ្ទះ

ផលិតផល

ដំណឹង

ទំនាក់ទំនង