ផ្ទះកុងតឺន័រ falt-packគឺជាអាគារម៉ូឌុលដែលបានរៀបចំរួចរាល់ជាមួយនឹងការរចនាដែលអាចបត់បែនបាននិងមានភាពចម្រុះដើម្បីបង្កើនទំហំម៉ូឌុលបណ្តោះអាសន្ន។ផ្ទះកុងតឺន័រ falt ខ្ចប់អាចពង្រីកចន្លោះផ្ដេកនិងបញ្ឈរដែលមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជនតូចចង្អៀតដូចជាទីក្រុងធំ ៗ ។
1 2 3

សរុបនៃ 3ទំព័រ

ទុកសារមួយ
ទុកសារមួយ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើងហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលំអិតសូមទុកសារនៅទីនេះយើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ផ្ទះ

ផលិតផល

ដំណឹង

ទំនាក់ទំនង